ผ้าใบกันสาด : การซ่อมแซมกันสาดผ้าใบชักรอกเชือกดึงม่านม้วนด้วยตนเอง

การใช้ผ้าใบกันสาดเป็นสิ่งที่นิยมในการป้องกันน้ำฝน ป้องกันแสงแดด ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร ทำให้ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพื้นที่ เพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรืออาคาร อย่างไรก็ตามกันสาดผ้าใบอาจเสียหายได้ตามกาลเวลาและสภาพอากาศ ดังนั้นการซ่อมแซมเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อยืดอายุการใช้งาน ในบทความนี้คมนครจะแนะนำวิธีการซ่อมแซมผ้าใบชักรอกเชือกดึงด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผ้าใบกันสาดพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อซ่อมแซมผ้าใบชักรอกเชือกดึง สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบความเสียหายของผ้าใบชักรอก
  ตรวจสอบส่วนที่เสียหายของกันสาดผ้าใบ เช่น รอยขาดของแผ่นผ้าใบ ความสมบูรณ์ของระบบรอก การผุหรือขาดของเชือก การหักหรือโค้งงอของคานเหล็กล่าง
 1. ประเมินความเสียหายของผ้าใบชักรอก
  เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วควรประเมินความเสียหายของผ้าใบกันสาดว่าเสียหายมากน้อยเพียงใด สามารถซ่อมแซมด้วยตนเองได้หรือไม่ วัสดุและอุปกรณ์พร้อมสำหรับการซ่อมแซมหรือไม่ หากประเมินแล้วพบว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้เองด้วยสาเหตุใดก็ตาม ควรติดต่อทีมช่างที่ชำนาญในการซ่อมแซมผ้าใบชักรอก
 1. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
  จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการซ่อมแซมความเสียหายแต่ละจุด
 1. ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย
  ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของผ้าใบชักรอกทีละส่วนดังนี้
  • แผ่นผ้าใบ
   แผ่นผ้าใบขาด หากแผ่นผ้าใบมีรูหรือรอยขาดขนาดเล็กแนะนำให้ใช้เทปผ้าที่มีแรงยึดสูงปิดทับรูหรือรอยขาดทั้งด้านในและด้านนอกของแผ่นผ้าใบ โดยต้องทำความสะอาดแผ่นผ้าใบให้เรียบร้อยก่อนปิดเทปผ้า แต่หากแผ่นผ้าใบมีรอยขาดขนาดใหญ่หรือรอยขาดจากการเสื่อมสภาพของแผ่นผ้าใบจะไม่สามารถซ่อมแซมได้เอง จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นผ้าใบผืนใหม่
  • ระบบรอก
   รอกหลุดหรือแตกหักเสียหาย กรณีรอกหลุดมักเกิดจากลวดขึ้นสนิม ซ่อมแซมได้โดยการใช้ลวดเส้นใหม่มัดรอกที่หลุดให้เข้าที่เดิม แต่หากรอกแตกหักเสียหายจำเป็นต้องใช้รอกใหม่ทดแทนรอกเดิมมัดเข้ากับจุดมัดรอกที่เหล็กคานบนด้วยเส้นลวดเช่นเดิม โดยปกติผ้าใบชักรอก 1 ผืน จะมีรอก 3 อัน
  • เชือกขาด
   ถอดเชือกเดิมออกจากผ้าใบกันสาด แล้วเก็บไว้เพื่อนำไปเปรียบเทียบความยาวกับเชือกใหม่ โดยตัดเชือกใหม่ให้มีความยาวเท่ากับเชือกเดิมที่ถอดออก นำกลับไปติดตั้งให้เหมือนกับเชือกเส้นเดิม ทั้งนี้ขั้นตอนการติดตั้งเชือกค่อนข้างซับซ้อน ในขณะติดตั้งเชือกอาจจำเป็นต้องเทียบวิธีการร้อยเชือกกับผ้าใบชักรอกผืนอื่นประกอบไปด้วย

เมื่อซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้วให้ทดลองม้วนเก็บกันสาดผ้าใบด้วยการดึงเชือก ตรวจสอบว่าการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าการทำงานมีข้อบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถสอบถามทีมช่างผู้ผลิตเพื่อขอรับคำแนะนำในการแก้ปัญหา

สรุป ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถซ่อมแซมกันสาดผ้าใบแบบชักรอกเชือกดึงให้ใช้งานได้อีกครั้งและยืดอายุการใช้งานของผ้าใบกันสาดให้ยาวนานยิ่งขึ้น แต่หากผ้าใบชักรอกมีความเสียหายมากไม่สามารถซ่อมแซมได้เอง ควรติดต่อทีมช่างซึ่งมีความชำนาญในการซ่อมแซมผ้าใบชักรอกโดยเฉพาะ เพื่อประเมินวิธีการซ่อมแซมและเข้าซ่อมแซมต่อไป หากต้องการดูข้อมูลผ้าใบกันสาด คลิกที่นี่

บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

ผ้าใบกันสาด

กันสาดผ้าใบ

ผ้าใบชักรอก

ผ้าใบแนวดิ่ง

ผ้าใบมือหมุน

ผ้าใบกันแดด

ผ้าใบกันฝน

ชนิดผ้าใบ

ผ้าใบขาด

ซ่อมผ้าใบ

ซ่อมผ้าใบชักรอก

Icon-tel
Icon-mail
Icon-line-mobile
komnakhon-line-qr

แอดไลน์ไอดี @Komnakhon (มี @ นำหน้า) หรือสแกน QR CODE ด้านบนเพื่อติดต่อฝ่ายขายของคมนคร