TENT RENTAL

เช่าเต็นท์

เช่าเต็นท์ นิยมใช้สำหรับงานกลางแจ้งซึ่งแบ่งเป็นเต็นท์เช่ารายวันสำหรับการจัดงานเพียงไม่กี่วัน เช่น เช่าเต็นท์จัดงานขึ้นบ้านใหม่ เช่าเต็นท์จัดงานเปิดร้าน เช่าเต็นท์จัดงานบวช มักใช้เพื่อเป็นที่นั่งของแขกที่มาร่วมงานหรือเพื่อนั่งรับประทานอาหาร สำหรับเต็นท์เช่าอีกประเภทเป็นการเช่าเต็นท์รายเดือนเหมาะสำหรับการจำหน่ายสินค้า เต็นท์จัดแสดงรถตามหน้าห้างสรรพสินค้า เต็นท์ทำตลาดนัด เต็นท์พื้นที่พักคนงาน ซึ่งเต็นท์เช่ามีหลายขนาดและหลายรูปทรงสามารถเลือกเต็นท์ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่

เช่าเต็นท์ นิยมใช้สำหรับงานกลางแจ้งซึ่งแบ่งเป็นเต็นท์เช่ารายวันสำหรับการจัดงานเพียงไม่กี่วัน และการเช่าเต็นท์รายเดือน ซึ่งเต็นท์เช่ามีหลายขนาดและหลายรูปทรงสามารถเลือกเต็นท์ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่

เช่าเต็นท์จัดงาน

เต็นท์ใช้งานไม่เกิน 5 วัน

เหมาะกับจัดงานขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญ จัดเลี้ยง แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ จัดนิทรรศการ

เช่าเต็นท์รายเดือน

เต็นท์ใช้งาน 1 เดือน

เหมาะกับงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ตลาดนัด สถานที่ทำงาน ที่พักคนงาน ที่เก็บของ

เช่าเต็นท์จัดงาน

เช่าเต็นท์ใช้งานไม่เกิน 5 วัน

เต็นท์เช่าจัดงานเหมาะกับจัดงานขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญ จัดเลี้ยง แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ จัดนิทรรศการ

ทรงเต็นท์ผ้าใบ

   สีเต็นท์ผ้าใบ

ขนาดเต็นท์ผ้าใบ

รายละเอียดเต็นท์

เต็นท์เช่าทรงโค้ง

  ขาว

  เขียว

  น้ำเงิน

  เขียวสลับน้ำเงิน

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เต็นท์เช่าทรงจั่ว

  ขาว

  เขียว

  น้ำเงิน

  เขียวสลับน้ำเงิน

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เต็นท์เช่าทรงพีระมิด

  ขาว

3 x 3 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เช่าเต็นท์รายเดือน

เช่าเต็นท์ใช้งาน 1 เดือน

เต็นท์เช่ารายเดือนเหมาะกับงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ตลาดนัด สถานที่ทำงาน ที่พักคนงาน

ทรงเต็นท์ผ้าใบ

   สีเต็นท์ผ้าใบ

ขนาดเต็นท์ผ้าใบ

รายละเอียดเต็นท์

เต็นท์เช่าทรงโค้ง

  ขาว

  เขียว

  น้ำเงิน

  เขียวสลับน้ำเงิน

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เต็นท์เช่าทรงจั่ว

  ขาว

  เขียว

  น้ำเงิน

  เขียวสลับน้ำเงิน

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เต็นท์เช่าทรงพีระมิด

  ขาว

3 x 3 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เช่าเต็นท์ทรงโค้ง

เช่าเต็นท์ทรงโค้ง

สี

ขนาด

4×8 เมตร, 5×10 เมตร, 5×12 เมตร

ขนาด

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

รายละเอียด

เสาสูง 2.50 เมตร, สูงรวม 3.80 เมตร

รายละเอียด

เสาเต็นท์สูง 2.50 เมตร

ความสูงเต็นท์ทั้งหมด 3.80 เมตร

เช่าเต็นท์ทรงจั่ว

เช่าเต็นท์ทรงจั่ว

สี

ขนาด

4×8 เมตร, 5×10 เมตร, 5×12 เมตร

ขนาด

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

รายละเอียด

เสาสูง 2.50 เมตร, สูงรวม 3.80 เมตร

รายละเอียด

เสาเต็นท์สูง 2.50 เมตร

ความสูงเต็นท์ทั้งหมด 3.80 เมตร

เช่าเต็นท์ทรงพีระมิด

เช่าเต็นท์ทรงพีระมิด

สี

ขนาด

3×3 เมตร

ขนาด

3 x 3 เมตร

รายละเอียด

เสาสูง 2.50 เมตร, สูงรวม 3.80 เมตร

รายละเอียด

เสาเต็นท์สูง 2.50 เมตร

ความสูงเต็นท์ทั้งหมด 3.80 เมตร

HOW TO RANT

หากต้องการเช่าเต็นท์จัดงานหรือเช่าเต็นท์รายเดือน คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเช่าจะทำให้การเช่าเต็นท์ผ้าใบสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น เมื่อได้ขนาดและจำนวนเต็นท์ที่ต้องการแล้วสามารถติดต่อฝ่ายขายของเราเพื่อแจ้งรายละเอียดการเช่าพร้อมทั้งนัดหมายวันติดตั้ง หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อฝ่ายขายของเราได้โดยตรงเช่นกัน

1

วัดขนาดพื้นที่

วัดขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้งเต็นท์ผ้าใบโดยวัด ความกว้าง x ความยาว หน่วยเป็นเมตร

กำหนดจำนวนและเลือกขนาดของเต็นท์ผ้าใบตามขนาดพื้นที่ที่วัดได้

หากพื้นที่ขนาดใหญ่ควรวัดพื้นที่ทั้งหมดแล้วกำหนดจำนวน ขนาด และการจัดวางภายหลัง

วัดขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้งเต็นท์ผ้าใบโดยวัด ความกว้าง x ความยาว หน่วยเป็นเมตร จากนั้นกำหนดจำนวนและเลือกขนาดของเต็นท์ผ้าใบตามขนาดพื้นที่ที่วัดได้ หากพื้นที่ขนาดใหญ่ควรวัดพื้นที่ทั้งหมดแล้วกำหนดจำนวน ขนาด และการจัดวางภายหลัง

2

เลือกทรงเต็นท์ผ้าใบ

เลือกทรงเต็นท์ผ้าใบที่ต้องการ โดยทรงโค้งและทรงจั่วมีขนาด 4×8, 5×10, 5×12 เมตร ส่วนทรงพีระมิดมีขนาด 3×3 เมตร
ทรงเต็นท์, เต็นท์, เต็นท์เช่า, เช่าเต้นท์, เต้นท์, เต้นท์เช่า, เต็นท์ผ้าใบ, เต้นท์ผ้าใบ

3

 

เลือกสีเต็นท์เช่า

เลือกสีของผ้าเต็นท์เช่า ขาว เขียว น้ำเงิน เขียวสลับน้ำเงิน (ขนาด 3×3 เมตร มีสีขาวสีเดียว)

สีผ้าใบ, สีเต้นท์, เต็นท์, เต็นท์เช่า, เช่าเต้นท์, เต้นท์, เต้นท์เช่า, เต็นท์ผ้าใบ, เต้นท์ผ้าใบ

4

สั่งจองเช่าเต็นท์ผ้าใบ

สามารถติดต่อฝ่ายขายของคมนครได้ทุกช่องทางโดยแจ้งข้อมูลต่อไปนี้

– ขนาดเต็นท์พร้อมจํานวนที่ต้องการเช่า
– สถานที่ติดตั้ง
– วันที่ต้องการใช้งาน
– ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
– ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับออกเอกสารเสนอราคา

 

ผ้าใบกันสาด กันสาดผ้าใบ ผ้าใบชักรอก ผ้าใบขาพับ ผ้าใบมือหมุน ผ้าใบแนวดิ่ง ผ้าใบกันแดด ผ้าใบกันฝน ผ้าใบกันน้ำ ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบคูนิล่อน ผ้าใบใส ผ้าใบทาโพลีน ผ้าใบสกายไลน์ ผ้าใบรีดขนาดตามสั่ง ผ้าใบสำเร็จรูป เต็นท์ผ้าใบ เต็นท์ เต้นท์ ทรงจั่ว ทรงโค้ง ทรงพีระมิด เต็นท์คนงาน เต็นท์ก่อสร้าง เต็นท์ขึ้นบ้านใหม่ เต็นท์ทำบุญ เต็นท์ขายของ เต็นท์รถ เต็นท์จอดรถ เต็นท์รายเดือน เต็นท์งาน เต็นท์รายวัน เต็นท์โกดัง เต็นท์โกดังผ้าใบ เต็นท์โกดังเก็บของ เต็นท์เก็บของ ผ้าใบยกม้วน อุปกรณ์ประกอบผ้าใบ รอก เชือก ลูกยาง ชุดมือหมุนแนวดิ่ง ตาไก่

แอดไลน์ไอดี @KomnakhonTent (มี @ นำหน้า) หรือสแกน QR CODE ด้านบนเพื่อติดต่อฝ่ายขายของคมนครผ่านไลน์ได้เช่นกัน