TENT RENTAL

เช่าเต็นท์

เช่าเต็นท์ นิยมใช้สำหรับงานกลางแจ้งซึ่งแบ่งเป็นเต็นท์เช่ารายวันสำหรับการจัดงานเพียงไม่กี่วัน เช่น เช่าเต็นท์จัดงานขึ้นบ้านใหม่ เช่าเต็นท์จัดงานเปิดร้าน เช่าเต็นท์จัดงานบวช มักใช้เพื่อเป็นที่นั่งของแขกที่มาร่วมงานหรือเพื่อนั่งรับประทานอาหาร สำหรับเต็นท์เช่าอีกประเภทเป็นการเช่าเต็นท์รายเดือนเหมาะสำหรับการจำหน่ายสินค้า เต็นท์จัดแสดงรถตามหน้าห้างสรรพสินค้า เต็นท์ทำตลาดนัด เต็นท์พื้นที่พักคนงาน ซึ่งเต็นท์เช่ามีหลายขนาดและหลายรูปทรงสามารถเลือกเต็นท์ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่

เช่าเต็นท์ นิยมใช้สำหรับงานกลางแจ้งซึ่งแบ่งเป็นเต็นท์เช่ารายวันสำหรับการจัดงานเพียงไม่กี่วัน และการเช่าเต็นท์รายเดือน ซึ่งเต็นท์เช่ามีหลายขนาดและหลายรูปทรงสามารถเลือกเต็นท์ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่

เช่าเต็นท์จัดงาน

เต็นท์ใช้งานไม่เกิน 5 วัน

เหมาะกับจัดงานขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญ จัดเลี้ยง แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ จัดนิทรรศการ

เช่าเต็นท์รายเดือน

เต็นท์ใช้งาน 1 เดือน

เหมาะกับงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ตลาดนัด สถานที่ทำงาน ที่พักคนงาน ที่เก็บของ

เช่าเต็นท์จัดงาน

เช่าเต็นท์ใช้งานไม่เกิน 5 วัน

เต็นท์เช่าจัดงานเหมาะกับจัดงานขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญ จัดเลี้ยง แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ จัดนิทรรศการ

ทรงเต็นท์ผ้าใบ

   สีเต็นท์ผ้าใบ

ขนาดเต็นท์ผ้าใบ

รายละเอียดเต็นท์

เต็นท์เช่าทรงโค้ง

  ขาว

  เขียว

  น้ำเงิน

  เขียวสลับน้ำเงิน

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เต็นท์เช่าทรงจั่ว

  ขาว

  เขียว

  น้ำเงิน

  เขียวสลับน้ำเงิน

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เต็นท์เช่าทรงพีระมิด

  ขาว

3 x 3 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เช่าเต็นท์รายเดือน

เช่าเต็นท์ใช้งาน 1 เดือน

เต็นท์เช่ารายเดือนเหมาะกับงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ตลาดนัด สถานที่ทำงาน ที่พักคนงาน

ทรงเต็นท์ผ้าใบ

   สีเต็นท์ผ้าใบ

ขนาดเต็นท์ผ้าใบ

รายละเอียดเต็นท์

เต็นท์เช่าทรงโค้ง

  ขาว

  เขียว

  น้ำเงิน

  เขียวสลับน้ำเงิน

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เต็นท์เช่าทรงจั่ว

  ขาว

  เขียว

  น้ำเงิน

  เขียวสลับน้ำเงิน

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เต็นท์เช่าทรงพีระมิด

  ขาว

3 x 3 เมตร

เสาเต็นท์เช่าสูง 2.50 เมตร

ความสูงทั้งหมด 3.80 เมตร

เช่าเต็นท์ทรงโค้ง

เช่าเต็นท์ทรงโค้ง

สี

ขนาด

4×8 เมตร, 5×10 เมตร, 5×12 เมตร

ขนาด

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

รายละเอียด

เสาสูง 2.50 เมตร, สูงรวม 3.80 เมตร

รายละเอียด

เสาเต็นท์สูง 2.50 เมตร

ความสูงเต็นท์ทั้งหมด 3.80 เมตร

เช่าเต็นท์ทรงจั่ว

เช่าเต็นท์ทรงจั่ว

สี

ขนาด

4×8 เมตร, 5×10 เมตร, 5×12 เมตร

ขนาด

4 x 8 เมตร

5 x 10 เมตร

5 x 12 เมตร

รายละเอียด

เสาสูง 2.50 เมตร, สูงรวม 3.80 เมตร

รายละเอียด

เสาเต็นท์สูง 2.50 เมตร

ความสูงเต็นท์ทั้งหมด 3.80 เมตร

เช่าเต็นท์ทรงพีระมิด

เช่าเต็นท์ทรงพีระมิด

สี

ขนาด

3×3 เมตร

ขนาด

3 x 3 เมตร

รายละเอียด

เสาสูง 2.50 เมตร, สูงรวม 3.80 เมตร

รายละเอียด

เสาเต็นท์สูง 2.50 เมตร

ความสูงเต็นท์ทั้งหมด 3.80 เมตร

HOW TO RANT

หากต้องการเช่าเต็นท์จัดงานหรือเช่าเต็นท์รายเดือน คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเช่าจะทำให้การเช่าเต็นท์ผ้าใบสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น เมื่อได้ขนาดและจำนวนเต็นท์ที่ต้องการแล้วสามารถติดต่อฝ่ายขายของเราเพื่อแจ้งรายละเอียดการเช่าพร้อมทั้งนัดหมายวันติดตั้ง หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อฝ่ายขายของเราได้โดยตรงเช่นกัน

1

วัดขนาดพื้นที่

วัดขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้งเต็นท์ผ้าใบโดยวัด ความกว้าง x ความยาว หน่วยเป็นเมตร

กำหนดจำนวนและเลือกขนาดของเต็นท์ผ้าใบตามขนาดพื้นที่ที่วัดได้

หากพื้นที่ขนาดใหญ่ควรวัดพื้นที่ทั้งหมดแล้วกำหนดจำนวน ขนาด และการจัดวางภายหลัง

วัดขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้งเต็นท์ผ้าใบโดยวัด ความกว้าง x ความยาว หน่วยเป็นเมตร จากนั้นกำหนดจำนวนและเลือกขนาดของเต็นท์ผ้าใบตามขนาดพื้นที่ที่วัดได้ หากพื้นที่ขนาดใหญ่ควรวัดพื้นที่ทั้งหมดแล้วกำหนดจำนวน ขนาด และการจัดวางภายหลัง

2

เลือกทรงเต็นท์ผ้าใบ

เลือกทรงเต็นท์ผ้าใบที่ต้องการ โดยทรงโค้งและทรงจั่วมีขนาด 4×8, 5×10, 5×12 เมตร ส่วนทรงพีระมิดมีขนาด 3×3 เมตร
ทรงเต็นท์, เต็นท์, เต็นท์เช่า, เช่าเต้นท์, เต้นท์, เต้นท์เช่า, เต็นท์ผ้าใบ, เต้นท์ผ้าใบ

3

 

เลือกสีเต็นท์เช่า

เลือกสีของผ้าเต็นท์เช่า ขาว เขียว น้ำเงิน เขียวสลับน้ำเงิน (ขนาด 3×3 เมตร มีสีขาวสีเดียว)

สีผ้าใบ, สีเต้นท์, เต็นท์, เต็นท์เช่า, เช่าเต้นท์, เต้นท์, เต้นท์เช่า, เต็นท์ผ้าใบ, เต้นท์ผ้าใบ

4

สั่งจองเช่าเต็นท์ผ้าใบ

สามารถติดต่อฝ่ายขายของคมนครได้ทุกช่องทางโดยแจ้งข้อมูลต่อไปนี้

– ขนาดเต็นท์พร้อมจํานวนที่ต้องการเช่า
– สถานที่ติดตั้ง
– วันที่ต้องการใช้งาน
– ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
– ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับออกเอกสารเสนอราคา

 

แอดไลน์ไอดี @KomnakhonTent (มี @ นำหน้า) หรือสแกน QR CODE ด้านบนเพื่อติดต่อฝ่ายขายของคมนครผ่านไลน์ได้เช่นกัน