แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน

หลังจากกด “ส่งข้อมูล” กรุณารอข้อความยืนยันสักครู่ อย่าปิดหรือรีเฟรชหน้านี้จนกว่าท่านได้รับข้อความยืนยัน

หากท่านพบปัญหาไม่สามารถแจ้งชำระเงินในแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินได้ ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ผ่านทางไลน์ @KomnakhonTent